Privacy


Privacy

WftVragenbank neemt privacy serieus en zal jouw gegevens veilig verwerken en gebruiken. Op deze pagina vind je onze privacyverklaring. We raden je aan deze informatie goed door te nemen voordat je van onze diensten gebruikmaakt. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van de privacyverklaring.

WftVragenbank is de Verwerkingsverantwoordelijke onder de (AVG) voor informatie die WftVragenbank verzamelt en verwerkt over klanten die producten van WftVragenbank afnemen.

Welke gegevens worden verwerkt?

WftVragenbank verwerkt de persoonsgegevens voor de voorbereiding en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst vanwege een door u van ons afgenomen product (artikel 6.1(b) AVG), waaronder relatiebeheer, rapportages en boekhouding. Persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van een overeenkomst en daarna voor een wettelijk vastgestelde of toegestane periode. Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • gebruikersnaam;
 • e-mailadres;
 • voor- en achternaam;
 • woonplaats (niet verplicht);
 • woonland (niet verplicht);
 • organisatie (niet verplicht);
 • module waarvoor u zich heeft aangemeld.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

WftVragenbank gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om te voldoen aan op WftVragenbank rustende wet- en regelgeving.

Met wie delen wij uw gegevens?

Het is Wft Vragenbank wettelijk niet toegestaan om uw persoonsgegevens openbaar te maken. Openbaarmaking is wel toegestaan om een met u gesloten overeenkomst na te komen. WftVragenbank mag uw persoonsgegevens met andere bedrijven alleen delen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van een met u gesloten overeenkomst. U kunt hierbij denken aan uw werkgever of de afdeling personeelszaken van uw bedrijf.

Uw rechten

U heeft het recht:

 • informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • ons te verzoeken om incorrecte of incomplete persoonsgegevens van u te verbeteren;
 • ons te verzoeken om persoonsgegevens van u te verwijderen of de verwerking daarvan te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1(f) AVG (gerechtvaardigd belang).

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een overzicht te verkrijgen van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit overzicht kunnen wij als digitaal bestand verstrekken (indien mogelijk). Op verzoek sturen wij deze gegevens rechtstreeks naar een andere partij.

Klachten

Voor vragen over en/of verzoeken betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met WftVragenbank: info@wftvragenbank.nl.
U kunt voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies


Cookies

Eigenaren van websites zijn verplicht hun bezoekers te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik daarvan.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt WftVragenbank.nl ze?

Om de aangeboden diensten te kunnen uitvoeren, maakt WftVragenbank gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie, die onze server naar jouw browser stuurt en die jouw browser vervolgens op jouw computer opslaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen, zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren. Hiermee kunnen we jou gebruik van de diensten die wij op WftVragenbank.nl aanbieden vergemakkelijken.

Cookies kunnen jouw computer en bestanden niet beschadigen. Je kunt je browser zo instellen, dat je tijdens een volgend bezoek aan WftVragenbank.nl geen cookies ontvangt. Het kan dan echter zijn, dat je niet al onze mogelijkheden en (onderdelen van) diensten optimaal kunt gebruiken.

Het gebruik van cookies door Google Analytics

WftVragenbank maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies om WftVragenbank.nl en het gebruik daarvan te analyseren. De informatie die deze cookie verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegestuurd. Het is dan ook niet mogelijk om deze informatie tot een persoon of een adres te herleiden.

Google kan de informatie die de cookie verzamelt aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres nooit combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van WftVragenbank.nl geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven staat beschreven.

Cookies verwijderen en/of uitzetten

Aangezien cookies op jouw eigen computer zijn opgeslagen, kun je ze alleen zelf verwijderen. Ook is het mogelijk om cookies uit te zetten. Dit kunt je doen via jouw browser. Hoe je dit kunt doen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan:

© Copyright 2009 - 2022 WftVragenbank